۲ اسفند ۱۳۸۷

5 دنمارک عسکر لری افعانستان ده بیر قول پارتلمه پارتلش ده یره لنگن

بیر قول پارتلمه پارتلشی دن دنمارکی عسکر لر کمپی ده Camp Bastion افعانستان ده 5 دنمارکی عسکر یره لندی.
عسکر لردن بیری یمان یره لنگن و باشقه 4 عسکر سطحی یره لنگن لر و خسته خانه دن رخصت بولدی لر.
عسکر لر بیر گزمه دن کیل گن دن کیین اوز قرار گاه لر یگه بو پارتلش اولر نی عرابه لری ده اتفاق ایتگن.
عسکری پولیس بو واقعه نی تحقیق قیلیبب نیمه اوچون و قندی بولگنی نی تاپش لری کیرک.
پارتلش پنج شنبه کونی 19 فبروری ده بولگن.
دنمارک دن 700 عسکر افعانستان ده بار و 2001 ییل دن حاضر گه چه 21 دنمارکی عسکر افعانستان اوز جان لری نی قول دن بیر گن لر.

هیچ نظری موجود نیست: