۷ اسفند ۱۳۸۷

افغانستان ده هر 7 باله دن 1 باله بیر یشرلیک نی بختیگه ایگه بولمیدی.

آفغانستان ده هر 7 باله دن 1 باله بیر یشر لیک نی بختیگه ایگه بولمیدی
افغانستان ده هر 100000 آنه دن1600 آنه ولادت پیتیده ویا حامله لیک پیتیده اوز جان لری نی قول دن بیره دیلر. دنیا گی ایکیمچی جای نی آلگن.
هر 8 آنه دن بیر آنه اوز جانی نی ولادت پیتیده و یا حامله دارلیک پیتیده ده قول دن بیرگنلر.

افغانستان ده آنه لر اولیشی دنیا نی برچه ملت لریدن کوب فقط اوچ مملکت بیز لر دن آلدن کی اولر نی اقلیمی اقتصادی و سیاسی امکانیت لری بیز لر بیلن کوب فرقی بار.
برچه افغانستان ده 467 قابله باره اکن 2002 ییل ده حاضر 2167 قابله بار .
WHO احصایه لر اساسی گه 4600 قابله کیرک کی 90 % آنه لر نی ولادت لری گه یاردم بیره آلسه و ساغلیک مرکز لری ده تخصصی پرسونل بولسه.
آنه لر اولشی نی سببی انه لر نی حامله دارلیگی گه ویا آنه لر نی ولادت زمانی ده ویا کی باله لر و آنه لر نی وزنی آز بولگن دن دور و یا کی مکروبی کسللیک لر دور.
افغانستان ده بولگن بیر تحقیق کورسته دی کی 75% باله لری کی آنه لری ولادت پیتیده جان بیرگن لر حیات نی دوام بیره آلمس لر.
هر 7 باله دن بیر باله 5 یشر لیکنی بختی نی تاپه آلمیدی.
54% ینگی توغیلگن باله لر وزن لر ی نورمال حالت دن آز.

بیرنچی دن فقر سبب بولگن .
ایکینچی دن دارو و ساغلیک مرکز لر نی یاغلیگی دن و ینه بیر اینگ مهم موضوع کی آنه لر و برچه جامعه نی علم سیز لیک لری بو فاجعه گه یول قوی گن .

بو حالت ده آنه لر و باله لر نی بولشی گه برچه سیاست و حکومت ارباب لری اوتکن یوز ایل ده افغانستان نی باشقریب کیلیب شوندی حالت گه ایتیشرگن لر مسوول دور.
بو کون لر ینه ایشتیمیز کی حکومت ارباب لری و سیاست ارباب لری طالبان و باشقه جهل و نادانلیک نی الیب کیله یاتکن کیشی لر و حزب لر بیلن معاملع قیلیب اولر نی ینه قدرت گه الیب کیلیب بو حالت نی ینه هم یمان قیلیش نیت ده لر.
بو صحیفه نی کوریب مین اویات دن ایر گه کیریشیم نی ایسته دیم لیکن بیر نیچه انسان دیب اوزی نی آتلب بو حالت دن فخر قیله دی.
http://www.gapminder.org/downloads/flash-presentations/human-development-trends-2005/
آی وای داد.
علیشیر ق.

هیچ نظری موجود نیست: