۵ فروردین ۱۳۸۸

نوروز عالم سیزلر گه مبارک بولسون
نوروز عالم سیزلر گه مبارک بولسون
مالمو آیدن اویشمه سی سیزلر نی نوروز عالم و ینگی اییل بیلن مبارک ایتیب برچه انسانلر گه ساغلیق و سلامت لیک تیلب
ینگی اییل نی یخشی نیت لر بیلن باشلب بویوک یوتوق لر گه ایگه بولی لیک دیدی.
بو صورت لر ده بیز لر نوروز گونی نی قندی ایشانلشیمیز نی و اوزبیگ لر نی قدیمی عنعنه سی سو مه لک نی ایتیشتیریش و پیشیر گن نی نی کوره سیزلر کی ساعت 04 ایرته گه چه اولتیریب بیز لر قدر لیک آنه خانلریمیز پیشیرگن لر.
بیز لر نوروز سفره میز ده
سومه لک
بلق
جیله بی
یرمه, دلده
و باشقه نعمت لر بار ایدی
ینه هم ینگی اییل مبارک
مالمو آیدن اویشمه سی

۱ نظر:

ناشناس گفت...

رحمت سیزگه عیلیشیر بیک! یازیب تورینگ.