۲۸ مرداد ۱۳۸۸

نشست انجمن های افغانها در شهر مالمو سویدن 20090816


نشست انجمن های افغانها در شهر مالمو سویدن 20090816

به ابتکار افغانی کلتوری اتحادیه از انجمن های افغانها در شهر مالمو سویدن دعوت صورت گرفت که برای همکاری بهتر و بیشتر وهمچنان ایجاد روابط کلتوری و همچنان کار ها و پروژه های مشترک جمع شده نشستی را با اشتراک حدود سی نفر که نماینده گی از 6 انجمن میکردند انجام دادیم.
افغانی کلتوری اتحادیه
دافغانانو علمی او فرهنگی تولنه
انجمن کلتوری شمع
انجمن کلتوری آریا
انجمن کلتوری آیدن مالمو
انجمن افغانهای شهر لوند سویدن
انجمن های استند که در نخستین نشست همکاری و ایجاد روابط اشتراک کردند.
چهار موضوع عمده توسط اتحادیه کلتوری پیشنهاد شد عبارتند از
1-ایجاد روابط و همکاری بین انجمن های افغانها در سویدن
2- عکس العمل در مورد خودکشی یک جوان پناه جوی افغان میر عباس سفر که در ماه می در شهر خوفدی سویدن در نظارت پولیس صورت گرفته.
3- اظهار احتجاج در مورد حالت رقت بار و رویه غیر انسانی حکومت های که افغانها به اصطلاح به حالت مهاجرین غیر قانونی در حریم شان به حالت بی سر نوشت قرار دارند خصوصآ کشور های فرانسه و یونان.
4- کمک و همکاری برای اطفال که تنها مهاجر شده اند و در شهر مالمو ؛ ویا سویدن زنده گی میکنند.
بعد از بحث و تبادل نظریات نتیجه چنین شد که همه نماینده های انجمن ها از این اقدام پشتیبانی نمودند و ایجاد یک گروپ کاری بین انجمن ها را به شکلی که هر انجمن نماینده خود را معرفی کند تصویب کردند.
نامه احتجاجیه هم به اکثریت مطلق تصویب شد که نوشته شود و بعد از اینکی تمام انجمن ها کاپی آنرا تصدیق کردند به مراجع مربوط و مردم دنیا از طرفی همین مجموعه ارسال گردد.
نمینده های انجمن ها وظیفه گرفتند که راه های همکاری و کارهای مشترک را پیدا و کار را شروع کنند.بخش دوم گرد هم آیی نشست گروپ کاری نماینده های انجمن ها بود.
که نظر به ذیقی وقت دو انجمن نتوانستند در این نشست حضور داشته باشند اما پیشنهاد های گروپ کاری برای شان از طریق ایمیل و یا پستی ارسال میگردد و در نشست بعدی در مورد فیصله خواهد شد
حمیداله تراب مسول اتحادیه نماینده گی از افغنی کلتوری اتحادیه میکردند
حسین شرق نماینده گی از انجمن کلتوری شمع میکردند
عبدلحی هوتک مسول اتحادیه از دافغانانو علمی اوکلتوری تولنه میکردند
علیشیر قیتمس مسول انجمن از آنجمن کلتوری آیدن نماینده گی میکردند
بعد از بحث های بسیار مفید و عملی چند موضوع را برای شروع کار همین گروپ کاری بین انجمن های افغانها که عملی تشخیص دادند پیشنهاد کردند
1-. اساسی ترین کار گروپ کاری ایجاد روابط با روحیه احترام متقابل بین انجمن های افغانهای سویدن.
2-. در صورت وقوع حوادث فوق العاده چی باید کرد؟
3-. انتجاب یک نام برای همین گروپ کاری نماینده های انجمن ها
دو پیشنهاد برای نام صورت گرفته
یکی کمیته انسجام انجمن های افغانها در سویدن
دوم افغانستان
البته نام که انتجاب میشود کوشش شود کوتاه و به شکلی همکاری متقابل بدون در نظر داشت مسایل دیگر باشد خوبتر است.
4-. چگونه در قبال خود کشی جوان پناه جوی افغان میر عباس سفری که در شهر خوفدی سویدن در ماه می در بازداشت پلیس صورت گرفته عکس العمل صورت گیرد. تا از یک جانب این حادثه الم ناک به گوش مسولین رسانده شود و از جانب دیگر چونین وقایع به نصبت بو دن پناهنده که اجازه اقامت داده نشده بود تکرار نگردد.
5-. نوشتن نامه احتجاجیه از حالت رقت بار و روش غیر انسانی پلیس و مسولین در مورد به اصطلاح مهاجرین غیر قانونی که از افغانستان آمده اند که هیچ کسی یا مرجع از حقوق شان نمیپرسد چه رسد به دفاع از حقوق انسانی حق زنده گی کردن. و ارسال و پخش نامه به مراجع مربوط و به مردم دنیا.
6-. ایجاد یک کنسرت که هنرمندان ملیت های مختلف افغانستان هنر نمایی نمایند تا وجوه مالی برای کار های بعدی تامین گردد.
7-. معرفی و شناساندن موجودیت چنین گروپ کار یا کمیته برای مراجه سویدنی و بین المللی که به نحوی با افغانهای دور از افغانستان کار دارند تا در صورت ضرورت بتوانند به ادرس گروپ کار یا کمیته مراجعه نمایند چون نظر به تجربه ضرورت نزد مراجع موجود است.
8-. یافتن مراجع که از حقوق مهاجرین دفاع میکنند برای مشوره های حقوقی و همکاری با آنها.
9-. ایجاد یک روز به نام روز افغانستان در مالمو که در این روز هر انجمن و حتی اشخاص و فامیل ها فعالیت های هنری کلتوری سپورتی و تهیه و معرفی غذا ها کلتور ؛ زبان ؛هنر افغانستان به دیگران ممکن باشد.
10-. یافتن یک یا چند نفر داوطلب ایجاد یک سایت انترنت برای گروپ کار و یا کمیته همکاری.
لطفآ در مورد سوال ها پیشنهاد های خود را بنویسید و هر نظر عملی و سازنده خود را بنویسید تا همکاری ها را عملآ شروع کنیم.
نشست بعدی 20اگست 30-18 تا 00-20 در میباشد
mellanbäck 4
با عرض حرمت
علیشیر قیتمس

۱ نظر:

ناشناس گفت...

خیر کورینگ دوستم، سیزکه اوزبیک کلتورینی انعکاس بیره سیز، رحمت سیزدن