۵ شهریور ۱۳۸۸

2009 ییل نینگ فبروری دن اگست آیی جریانیده «آیدین مالمو»فعالیتلری

2009 ییل نینگ فبروری دن اگست آیی جریانیده «آیدین مالمو»فعالیتلری


***« آیدن مالمو» اویشمه سی سویدن مملکتی ده ثبت و راجستر قیلیندی.

***« آیدن مالمو» اوز فعالیتلری و باشقه مهم واقعه لر نی انترنت آرقه لی نشر قیلیش اوچون بیر انترنت صحیفه آچدی. http://aydinmalmo.blogspot.com/

***بیزنوروزبیرم کونی نی 60-70 ییل ایلگری اوز یورتیمیز ده بولیب اوتگن عنعنه لر و باشقه کوپ اوزبیک لر گه خاص بولگن مراسم لر بیلن قوشیب نشانله دیک ؛ باله لر و یاشلریمیز گه کورستدیک.

رسم لری نی کوریب بها بیرینگیز نی التماس قیله میز.

***محفلده سومه لک ؛ بلیق و ایرمه بیشیردیک؛ غله لر نی رنگلب اوریشتیردیک؛ جلبی و هفت میوه تیارله دیک و همه دن مهمی کی خوشلیک و خورسنلیک بیلن اوتکزدیک.

*** دنمارک اولکه سی باشکینتی (پایتختی) کوپنهاگ شهری ده« افغانستان تورکلری مدنی بیرلیگی» که (افغانستان تورکلر مدنی فدراسیون نی عضوی ) بیرگه فدراسیون نی بیر ییل لیگی نی نشانلندیک.

او شبو ایغیلیش ده «آیدین ملمو» 500 دالر «افغانستان تورکلر مدنی بیرلیگی» 500 دالر و کیلگن عزیز لر 500 دالر توپلب افغانستان شمالی ولایت لر ده سو تاشقین دن ضرر کورگن انسان لر گه یاردم صتیده, فدراسیون نینگ مرکزی بودجه سیدن هم 500 قوشیب تخار نی دشق قلعه ولسواللیگی گه ایبرلدی.

http://ffta1.com/index//index.php?option=com_content&task=view&id=606&Itemid=1

http://ffta1.com/index//index.php?option=com_content&task=view&id=679&Itemid=105

*** «آیدن مالمو» 3 مرتبه سویدن و دنمارک ده هزاره قرداشلر که انجمن لر ی بیلن یقین دن اوچره شیب و اولر بیلن یقین دن همکارلیک ریجه لری نی توزدی و بیر بیرلیک ن اساسی نی قویدی. اونگه کوره هر یککی تامان بیر لری نینگ یغیلیشلری گه ایتیب توره دی بو ساحه ده کیله جک اوچون ایریم پروژه لر نی کوزگه آلگن میز.

*** افغانستان جوزجان ولایتی نی اوقوویورتی نی اوقووچیلری گه یاتاقخانه توزتیش خیرلی ایشگه بیز هم اوز مالی یاردمیمیز نی قوشدیک . و موندن بویان هم اوقوو چیلریمیز نی اونوتمیمیز.

بیز لر 500 دالر افغانستان تورکلر مدنی فدراسیون نی مرکزی بولیمی ده ایبردیک کی اولر اونگه 1000 دالر قوشیب جمله سی 1500 دالر شبرغان شهری ده ینگی توزلگن یاتاقخانه ده یوباردی لر یاردم نی فعال عضوی میز حاجی صاحب قیوم حمیدی کی افغانستان گه سفر قیلگنده اوزقول لری بیلن یاتاقخانه مسول لری گه تاپشیر دیلر.

http://www.youtube.com/watch?v=KUQhbp4gEQs

http://koprik.blogfa.com/

البته باشقه اویشمه لر هم افغانستان ایچکری سیدن و تشقری سیدن اوز یاردملرینی یاتاقخانه گه یوبارگنلر. یاتاقخانه نی توزه تیش اوچون کوپریک تیمی کته حصه قوشیب کیلگن.

*** « آیدین مالمو» ( سویدن افغانستان کمیته) سی بیلن کوب یقین همکا رلیک ده . افغانستان ده ؛ سویدن مملکتی نی یاردم لری نی اینگ کوب قسمی شو کمیته فعالیت لری یولی بیلن مصرف بوله دی. «آیدین مالمو» نینگ ریسی ؛ عین حالده « سویدن افغانستان کمیته » سی مالمو شهری نیینگ بولیمیده ریسه هیتی اعضاسی بولیب اوشبو رابطه دن فایده لنیب سویدن خلقی گه افغانستان تورکلری نینگ تیلی ؛ مدنیتی؛ سیاسی و اجتماعی حالت لری حقیده معلومات بیره دی.

www.sak.se

***« آیدین مالمو» افغانستان گه تعلیم و تربیه اوچون یاردم یوباریب توره دیگن و او ییر ده فعال پروژه لری بار بیرگروپ انجمن لر نینگ اعضاسی.

حاضر بو گروپ نی بیر پروژه سی بدخشان ولایتی فیض آباد شهری ده فعال بولگن. اولر کیچیک باله لر اوچون کوچلیک و فایده لیک اوقاتلر نی یخشی ؛آسان و ارزان تیارلش یول لرینی آنه لر گه اورسته دیلر. افغانستان ده هر ییل اون مینگ لب یاش باله لرکیرکلیک اوقات و صحی سو ایچیشدن محروم بولگن لیکلری اوچون اولیم گه محکوم لر. نیگه کی آته آنه لر نینگ بیلیم لری بو ساحه ده انچه آز.

*** « آیدین مالمو» افغانستان تورکلر فدراسیونی نینگ فعال عضوی بولیب کیلگن و هر دایم فدراسیون نینگ نوبتلیک و فوق العاده ایغیلیش لری گه کوب هم فعال سهم آلگن .

«آیدین مالمو» مهم و عملی پیشنهاد لر کی افغانستان تورکی خلقلری نینگ تیلی ؛ مدنیتی و اجتماعی احوالینی رواجلنتریش همده و همده افغانستان تورکلری نی دنیا خلق لری گه یخشی راق تانیتیش بویچه مهم و عملی پیشنهاد لر ایتیب, و اولر نی عملگه آشیریش اوچون اوز بورچینی ادا ایته دی.

*** یقین کونلر ده« آیدین مالمو» مالمو شهری ده افغانستانلیک لر نینگ 6 انجمن لری تامانیدن تشکیل ایتیلگن بیر ایغیلیش گه قتنشدی. ایغیلیش ده شوندی قرار بولدی کی هر انجمن نینگ نماینده سی اوشبو انجمنلر نی یقینلشتیریش وظیفه سینی آلیب باروچی بیر کمیته نی توزتسین. .

بو انجمن لر ده پشتون لر ؛ هزاره لر ؛ تاجیکلر بار و بیز لر افغانستان تورکلریدن نماینده لیک قیلر دیک بیزلر شو یولدن اولکه نینگ باشقه خلقلری بیلن یقینلشیب اوزارا تفاهم و بیر بیریمیز نی توشینیش اوچون حرکت قیلیشیمیز کیرک. بو ساحه ده باشقه لردن اوزاقلش توغری ایمس دیب توشنه میز . بیز لر بو اصل گه ایشانه میز کیم, بیز لر هیچ کیمدن کم ایمس میز و هیچ کیم نینگ اوستونلیگینی هم قبول قیلمیمیز..

*** بیز افغانستان نینگ عزیز و استعدادلی صنعتچی سی حرمت لی خیر محمد چاووش بیلن یقین علاقه ده بولیب و اولر نینگ یقینده چیقه دیگن اوزبیکچه ینگی قوشقلر سی دی سینی ترقتیش اوچون قرار گه کیلگن میز . حاضر چققن ایمس لیکن یقینلیک ده ینه هم ینگی گوزل اوزبیک قوشیق لر نی تینگلشینگیز ممکن.

*** ریجه لریمیز ده اوزبیک و ترکمن تیل لری نی رواجلنتیریش مقصدیده ؛ باله لر و کته لر اوچون افغانستان ده و باشقه اولکه لرده کورسلر توزه تیش ریجه لریمیز بار. یقین زمان لر ده بو ایش نی باشقه اویشمه لر که اوزبیک تورکمن تیل لری گه اهمیت بیره دیلر بیلن باشله ماقچیمیز.

حرمت بیلن

علیشیر قیتمس « آیدین مالمو» اویشمه سی نینگ ریسی
20090827

هیچ نظری موجود نیست: