۲۸ مرداد ۱۳۸۸

نشست انجمن های افغانها در شهر مالمو سویدن 20090816برای همکاری و روابط خوبتر و بیشتر


نشست انجمن های افغانها در شهر مالمو سویدن 20090816هیچ نظری موجود نیست: